Nieuwsbrief 3 januari 2022

Beste Tennissers van Tennisvereniging Schaarsbergen!

Het nieuwe jaar is nog maar een paar dagen oud en er stroomt alweer een nieuwsbrief binnen!
Een energiek begin onder de leiding van onze nieuwe voorzitter Willem Kampschreur.

Inschrijving competitie:

tot en met 6 januari De reden voor deze vroege nieuwsbrief is vooral: een herinnering aan de inschrijving voor competitie. Zie de eerder verstuurde mail van Annemieke Molster van 24 december vorig jaar. De inschrijftermijn eindigt op 6 januari ! Je kunt inschrijven als team, maar ook individueel; dan zullen Annemieke en Brent kijken of ze een team kunnen smeden. Er zijn al een paar individuele inschrijvingen. Inschrijven gaat het beste door een mail te sturen naar Brentbongers@chello.nl

Extern lidmaatschap TV De Hoogkamp

Ook dit jaar hebben alle leden van onze vereniging weer de mogelijkheid om bij De Hoogkamp te spelen. Op de B- en C banen kan ook in de winter worden gespeeld. Er is alleen geen verlichting. Je moet je wel laten registreren als extern lid. Dat kan door een verzoek te sturen naar ledenadministratie@tvdehoogkamp.nl Vermeld daarbij wel meteen: je voor-en achternaam, bondsnummer, geboortedatum en adres ! Om banen te kunnen reserveren moet je de club app van De Hoogkamp downloaden en installeren. Instructies zijn te vinden op de website: www.tvdehoogkamp.nl

Clubblad TV Schaarsbergen

Wij gaan weer werken aan ons jaarlijkse clubblad, dat eind februari/ begin maart uitkomt. Achterin het clubblad staan de namen van alle leden, met mailadres, telefoonnummer, bondsnummer en speelsterkte zoals bekend bij de KNTLB. Als die gegevens niet meer overeenkomen zoals vermeld in het clubblad van 2021 laat dit dan svp aan de secretaris weten: mrjbaneke19@gmail.com Hetzelfde geldt, als je niet wilt dat jouw gegevens op deze manier in het clubblad worden opgenomen. Mocht je geen clubblad meer hebben en twijfelen; stuur dan voor de zekerheid jouw actuele mailadres en telefoonnummer maar door. Ter vermijding van misverstanden: de gegevens worden NIET geplaatst op de website van onze vereniging; alleen in het papieren clubblad.

Algemene Ledenvergadering

De eerstvolgende ALV zal worden gehouden op maandag 21 maart, 20.00 uur. Save the date!We hopen dat deze vergadering weer “live” kan worden gehouden in ons clubhuis, maar dat weten we op dit moment niet. Nadere berichten volgen te zijner tijd.

Banenploeg: vrijwilligers gezocht !

Wij krijgen ieder jaar complimenten over de goede kwaliteit van onze gravelbanen. Dat gaat niet vanzelf; de banenploeg is in februari stevig in de weer om gravel af te nemen, weer toe te voegen, te, egaliseren, rollen, lijnen strak in te leggen enz. enz. Het is veel werk, maar vele handen maken licht(er) werk. Daarom zoeken we versterking van de banenploeg. Wie wil er in één of meer weekenden in februari of maart een dag of dagdeel meehelpen? Graag aanmelden bij Eddo Neuteboom; ej.neuteboom@xs4all.nl Ook voor vragen over de aard van de werkzaamheden kan je bij hem terecht.

Tot zover de meest dringende onderwerpen op dit moment.
Wij zien uit naar een sportief en vooral ook gezellig 2022!

Vriendelijke groet, namens het bestuur,

Maarten Baneke,

secretaris