Commissies

20160314_222109

2013-09-08-688info blad TVS28122011194

 

 

 

 

 

 

20160406_170311

 Functies en onderliggende taken Tennisvereniging Schaarsbergen

functies
(+integraal bestuur)
functietaken subtaken bijzondere/eenmalige taken

voorzitter

 Wim Bongers
voorzitter bestuur, Algemene ledenvergadering, vertegenwoordiging in en buiten rechte,
contact besturen andere clubs samenwerking Tv Hoogkamp (Toss, toernooi, gezamenlijk competitieteam) Natasja Kapitein,  Annemiek Molster
contact gemeente Arnhem
sponsoring sponsorcommissie instellen (plan voor zonnecollectoren ) Lianne Konings
beheer sponsoring  park Gerry Rood
beheer advertenties in INFO Gerry Rood
beheer donateurregeling donateurs werven
werving wervingcommissie oprichten Jene vd Heijde, Koen Dekker
promotie TVS (adverteren, flyeren etc)
open dag (bij openingstoernooi)
extern ledenwerving
intern vrijwilligers werven (o.a.bij pasjesdag. Ophalen pasje en werven vrijwilligers)
communicatie
naar media, advertenties etc
voorwoord INFO
beheer website, webmaster Stefan van Hezewijk
website vernieuwen Stefan van Hezewijk
juridische zaken
regelingen en contracten TVS Stefan van Hezewijk

secretaris

Paul Linnartz
in- en uitgaande post, verslaglegging , attenties etc
ledenadministratie  Jeannette de Vries,
meewerkend/ reserve: Loes Zwart
redactie infoblad Patty Struik, Jetty Altena, Annet van Dijk, Eddo Neuteboom
contact bestuur-redactie
redactiewerk digitalisering infoblad/ nieuwsbrief Eddo Neuteboom
samenstelling en lay-out Eddo Neuteboom
archiefbeheer

penningmeester

Aart Schrevel
financieel beheer verlaging WOZ  uitzoeken
verzekering
jaarrekening
begroting

facilitaire zaken

Wim Bongers
groundsman (meewerkend voorman) Ton de Vries
onderhoudsploeg algemeen (vooral banen, maar ook park en clubgebouw) Klaas Altena,
Rene Spoor,
Henk van Hunen, Walther Tielbaard, Willem Boorsma, Gerrit Hengeveld, Hans Hoefakker, Ries van Dijk, Jeroen Hendriksen, Henny Kromhout, Eddo Neuteboom, Bert Smedema, Herman Boesveld, Gerrit  Groters.en
Willem Kampschroer
Ruud Schwartz,
coördinatie parkbeheer en -onderhoud Anja van de Sande
groen stuctureel geen onkruid Lianne Konings,
Toos Waegemaekers,
Jip Peper,
Gerrit Jan van Prooijen,
Loes Zwart,
Monique van Schip, Frances Groenwold
paden en parkeerplaats
oefenkooi herstel  en opknapbeurt Ger Gubbels  en
Aart Schrevel
terras verbeteren terrasinrichting en-verlichting
baanverlichting
hekwerk rechtzetten hekken
Coördinatie banenbeheer en -onderhoud Ton de Vries
coördinatie jaarlijks onderhoud  start /einde seizoen (toplaag en lijnen etc vervangen lijnen)
regulier wekelijks onderhoud
aansturen onderhoudsploeg
materiaalbeheer en -onderhoud
contact leveranciers  (gravel , beregeninginstallatie ,  materieel)
coördinatie clubhuisbeheer en -onderhoud Jan van Dijk
schilderen buitenkant Walther Tielbaard, Wilma de Neeff, Ruud Schwartz
creëren flexibele  bestuursruimte
kelder reorganiseren Ruud Schwartz
kantinebeheer
coördinatie bardienst en sleutelbeheer Wilma de Neeff
 dag- coördinatoren bardienst Conny van Til (MA) , Henny Kromhout(Di)
Pim de Neef (WO), Carla Sluiter (DO), Wim Bongers (VR)
ophaaladres sleutel /afdracht barinkomsten aan weekdiensten Pim de Neeff,
Jetty Altena,
Ans vd Einden, Dorien van Benten, Wil Hengeveld
bardienst diverse leden
coördinatie bar, inkoop en keuken Kris Snelder
inkoop
drank/ contact leverancier Kris Snelder
inkoop wijn Ries van Dijk
etenswaar,  gebruiks- en schoonmaakartikelen Marijke Mulder
schoonmaak Rene Spoor
keukenbeheer Marijke Mulder
opknappen keuken Marijke Mulder, Wim Bongers

 (technische) tenniszaken

Ria Weise
vereniging competitieleiders VCL Brent Bongers,
Paul van Velthoven
contact KNLTB
coördinatie thuiswedstrijden
vut competitie Ton de Vries
coordinatie organisatie  toernooien
openingstoernooi/open dag Stefan van Hezewijk, Ger Gubbels,
Hans Tielemans
pinkster-en  vriendentoernooi Conny en Ite
herendag Conny
damesdag Lianne en Toos
SchaarsbergenCup Dirk Jan en Stefan
herfsttoernooi Hermien, Jetty en Ria
glühweintoernooi Yvette en Carla
 officiële open toernooi TVS Willem Rosier,
Ite van Til,
Henk van Hunen, + Natasja Kapitein
toernooi, laddercompetitie samen met Tv Hoogkamp Natasja Kapitein, Annemiek Molster
einde competitie Barbecue Natasja Kapitein, Annemiek Molster
contact tennistrainer Pim Brand (Brandtennis)
coördinatie Toss-tennis (MA)Hans Tielemans
(DI) Ries van Dijk, Jan van Dijk,
(WO)Jaques Hendriks
Hans Tielemans, (DO) Klaas Altena,
( VR)  Stefan van Hezewijk,
(ZA) Elsbeth Dijkstra, Harry en Marijke Geerdink
coördineren, in overleg met faciltaire zaken, gebruik park door derden
( Warnsborn-loop, familietoernooi etc)
jeugdcommissie jeugdcommissie heroprichten PM