Commissies

20160314_222109

2013-09-08-688info blad TVS28122011194

 

 

 

 

 

 

 

 Functies en onderliggende taken Tennisvereniging Schaarsbergen

functies
(+integraal bestuur)
functietaken subtaken bijzondere/eenmalige taken

voorzitter

 Charles van der Horst
voorzitter bestuur, Algemene ledenvergadering, vertegenwoordiging in en buiten rechte,
contact besturen andere clubs samenwerking Tv Hoogkamp (Toss, toernooi, gezamenlijk competitieteam) Natasja Kapitein,  Annemiek Molster,  Stefan van Hezewijk, Henk Hendricks TVH), Marke Beerthuijzen (TVH)
contact gemeente Arnhem
sponsoring sponsorcommissie instellen (plan voor zonnecollectoren? ) Lianne Konings
beheer sponsoring  park Gerry Rood
beheer advertenties in INFO Gerry Rood
beheer donateurregeling donateurs werven  voorzitter
werving wervingcommissie oprichten Annemieke Molster
promotie TVS (adverteren, flyeren etc)
open dag (bij openingstoernooi)
extern ledenwerving
intern vrijwilligers werven (o.a.bij pasjesdag. Ophalen pasje en werven vrijwilligers)
communicatie
naar media, advertenties etc
voorwoord INFO
beheer website, webmaster Stefan van Hezewijk
website vernieuwen Stefan van Hezewijk
juridische zaken
regelingen en contracten TVS Stefan van Hezewijk

secretaris

Paul Linnartz
in- en uitgaande post, verslaglegging , attenties etc
ledenadministratie Francis Groenwold
meewerkend/ reserve: Loes Zwart
redactie infoblad Patty Struik, Jetty Altena, Annet van Dijk, Eddo Neuteboom
contact bestuur-redactie
redactiewerk digitalisering infoblad/ nieuwsbrief Eddo Neuteboom
samenstelling en lay-out Eddo Neuteboom
archiefbeheer

penningmeester

Aart Schrevel
financieel beheer
verzekering
jaarrekening
begroting

facilitaire zaken

Carlo Knuppe
groundsman (meewerkend voorman) Ton de Vries
onderhoudsploeg algemeen (vooral banen, maar ook park en clubgebouw) Rene Spoor,
Henk van Hunen, Walther Tielbaard, Willem Boorsma, Gerrit Hengeveld, Hans Hoefakker, Ries van Dijk, Jeroen Hendriksen, Henny Kromhout, Eddo Neuteboom, Bert Smedema, Herman Boesveld, Gerrit  Groters,
Willem Kampschroer,
Ruud Schwartz
coördinatie parkbeheer en -onderhoud Anja van de Sande
groen stuctureel geen onkruid Lianne Konings,
Toos Waegemaekers,
Jip Peper,
Gerrit Jan van Prooijen,
Loes Zwart,
Monique van Schip, Frances Groenwold
paden en parkeerplaats
oefenkooi herstel  en opknapbeurt
terras verbeteren terrasinrichting en-verlichting
baanverlichting
hekwerk rechtzetten hekken
Coördinatie banenbeheer en -onderhoud Ton de Vries
coördinatie jaarlijks onderhoud  start /einde seizoen (toplaag en lijnen etc vervangen lijnen)
regulier wekelijks onderhoud
aansturen onderhoudsploeg
materiaalbeheer en -onderhoud
contact leveranciers  (gravel , beregeninginstallatie ,  materieel)
coördinatie clubhuisbeheer en -onderhoud Jan van Dijk
schilderen buitenkant Walther Tielbaard, Wilma de Neeff, Ruud Schwartz
creëren flexibele  bestuursruimte
kelder reorganiseren Ruud Schwartz
kantinebeheer
coördinatie bardienst en sleutelbeheer Wilma de Neeff
 dag- coördinatoren bardienst Conny van Til (MA) , Henny Kromhout(Di)
Pim de Neef (WO), Carla Sluiter (DO), Wim Bongers (VR)
ophaaladres sleutel /afdracht barinkomsten aan weekdiensten Pim de Neeff,
Jetty Altena,
Ans vd Einden, Dorien van Benten, Wil Hengeveld
bardienst diverse leden
coördinatie bar, inkoop en keuken Kris Snelder
inkoop
drank/ contact leverancier Kris Snelder
inkoop wijn Ries van Dijk
etenswaar,  gebruiks- en schoonmaakartikelen Marijke Mulder. Willem Kampschroer
schoonmaak Rene Spoor
keukenbeheer Marijke Mulder
opknappen keuken Marijke Mulder, Wim Bongers

 (technische) tenniszaken

Ria Weise
vereniging competitieleiders VCL Brent Bongers,
Paul van Velthoven
contact KNLTB
coördinatie thuiswedstrijden
vut competitie Ton de Vries
coordinatie organisatie  toernooien
openingstoernooi/open dag Hans Tielemans
pinkster-en  vriendentoernooi Conny en Ite van Til
herendag Conny van Til
damesdag Lianne Konings en Toos Waegemakers
SchaarsbergenCup/afsluiting voorjaars- en zomeravondcompetitie Natasja Kapitein, Annemieke Molster, Stefan van Hezewijk,
Herfsttoernooi Hermien, Jetty en Ria
Glühweintoernooi Yvette en Carla
toernooi, laddercompetitie samen met Tv Hoogkamp Natasja Kapitein, Annemiek Molster
contact tennistrainer Pim Brand (Brandtennis) Ria Weise
coördinatie Toss-tennis (MA)Hans Tielemans
(DI) Ries van Dijk, Jan van Dijk,
(WO) Jaques Hendriks
Hans Tielemans, ,
(VR)  Stefan van Hezewijk,
(ZA) Elsbeth Dijkstra, Harry en Marijke Geerdink
coördineren, in overleg met facilitaire zaken, gebruik park door derden
( uitwijk TV Hoogkamp, Warnsborn-loop, familietoernooi etc)
Ria Weise
jeugdcommissie jeugdcommissie heroprichten PM