Lidmaatschap

Wil je lid worden? Scroll dan naar beneden en vul het inschrijfformulier in. Eerst eens een zomer proberen? Profiteer dan van ons mooie aanbod ‘ 4 maanden voor €40 ‘ …..

Onderaan de pagina treft u nadere informatie over de ledenadministratie en de contributie aan.


(*)= willen wij en de KNLTB van een nieuw lid op zijn minst weten
S.v.p.alle velden invullen en pasfoto toevoegen (niet te zwaar bestand); als verzending formulier niet goed gaat, staat ergens waar veld niet goed is ingevuld....

NB: Upload een recente pasfoto (35x45mm) als JPEG-fotobestand (als bijlage)

Ledenadministratie:

Francis Groenwold

e-mail: ledenadministratie@tennisverenigingschaarsbergen.nl

Contributie

De contributie wordt jaarlijks (met de inflatiecorrectie van circa 2,1 %) verhoogd.

Wil je zo vriendelijk willen zijn om de verschuldigde contributie voor 2020, over te maken op bankrekeningnummer NL88 SNSB 096 275 1413 ten name van Tennis Vereniging Schaarsbergen. Vermeld daarbij aub ‘contributie 2020’ en de ‘naam van het lid waarvoor je betaalt’!

Tarieven contributie 2020

Voor senioren geldt een staffel voor lidmaatschappen, die in de loop van het jaar ingaat.

 2020 Contributie  Inschrijfgeld KNLTB
Senior (18 jaar of ouder in 2020) 178 30
Lidmaatschap ingaande op of na:
1 mei 172 30
1 juni 146 30
1 juli 124 30
1 aug 79,50 30
1 sept 34 30
1 okt 0 30
Senior (student met OV-jaarkaart) 50 30
Junior (nog geen 18 jaar in 2020)  23 30

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 januari bij
Francis Groenwold
ledenadministratie@tennisverenigingschaarsbergen.nl