Lidmaatschap

Onderaan de pagina treft u nadere informatie over de ledenadministratie en de contributie aan.

 

 

 


(*)= willen wij en de KNLTB van een nieuw lid op zijn minst weten
S.v.p.alle velden invullen en pasfoto toevoegen (niet te zwaar bestand); als verzending formulier niet goed gaat, staat ergens waar veld niet goed is ingevuld....

NB: Upload hier een recente pasfoto (35x45mm) als fotobestand of ingescand

Ledenadministratie:

Francis Groenwold

e-mail: ledenadministratie@tennisverenigingschaarsbergen.nl

Contributie

Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 25 maart 2019 is besloten tot een geringe verhoging van de contributie.

Wil je zo vriendelijk willen zijn om de verschuldigde contributie voor 2019, over te maken op bankrekeningnummer NL88 SNSB 096 275 1413 ten name van Tennis Vereniging Schaarsbergen. Vermeld daarbij aub ‘contributie 2019’ en de ‘naam van het lid waarvoor je betaalt’!

Tarieven contributie 2019

Voor senioren geldt een staffel voor lidmaatschappen, die in de loop van het jaar ingaat.

 2019 Contributie  Inschrijfgeld KNLTB
Senior (geboren vóór 1 januari 2001) 174 30
Lidmaatschap ingaande op of na:
1 mei 169 30
1 juni 143 30
15 juni 122 30
1 juli 101 30
15 juli 86 30
1 aug 78 30
1 sept 33 30
1 okt 0 30
Senior (student met OV-jaarkaart) 49 30
Junior, geboortejaar 2001 t/m 2006  22 30
Junior, geboortejaar 2007 en later  17 30

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 januari bij
Francis Groenwold
ledenadministratie@tennisverenigingschaarsbergen.nl