Lidmaatschap

Onderaan de pagina treft u nadere informatie over de ledenadministratie en de contributie aan.

 

 

 


(*)= willen wij en de KNLTB van een nieuw lid op zijn minst weten

NB: Upload hier een recente pasfoto (35x45mm) als fotobestand of ingescand

Ledenadministratie:

Francis Groenwold

e-mail: ledenadministratie@tennisverenigingschaarsbergen.nl

Contributie

Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 19 maart 2018 is besloten tot een geringe verhoging van de contributie.

Wil je zo vriendelijk willen zijn om de verschuldigde contributie voor 2018, over te maken op bankrekeningnummer NL88 SNSB 096 275 1413 ten name van Tennis Vereniging Schaarsbergen. Vermeld daarbij aub ‘contributie 2018’ en de ‘naam van het lid waarvoor je betaalt’!

Tarieven contributie 2018

Voor senioren geldt een staffel voor lidmaatschappen, die in de loop van het jaar ingaat.

 2018 Contributie  Inschrijfgeld KNLTB
Senior (geboren vóór 1 januari 2001) 170,85 22,50
Lidmaatschap ingaande op of na:
1 mei 165,75 22,50
1 juni 140,25 22,50
15 juni 119,85 22,50
1 juli 99,45 22,50
15 juli 84,15 22,50
1 aug 76,50 22,50
1 sept 32,50 22,50
1 okt 0 22,50
Senior (student met OV-jaarkaart) 96,50 11,50
Junior, geboortejaar 2001 t/m 2003  43,- 11,50
Junior, geboortejaar 2004 en later  33,- 11,50

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 januari bij
Francis Groenwold
ledenadministratie@tennisverenigingschaarsbergen.nl