Kantine

De kantine is in het algemeen elke tennisavond door de week geopend en tijdens bijzondere activiteiten en -evenementen, toernooien, competitie en de toss. De kantine wordt gerund door eigen vrijwilligers van T.V. Schaarsbergen.
In de kantine wordt niet gerookt.

medisol

 

 

In de kantine is een AED  (automatische externe defibrillator) als hulp bij een hartstilstand aanwezig.

Graag:
Stoelen en tafels op terras na gebruik op de plaats terugzetten.
Geen peuken op de grond gooien.

Bardienst en week-sleuteldienst

Lees hier meer

 

Horecavergunning en reglement

In september 2008 is de horecavergunning van Tennisvereniging Schaarsbergen uit de vorige eeuw vernieuwd. We voldoen nu aan alle eisen: Adriaan Wijt en Jeannette de Vries hebben de benodigde horeca-diploma’s en zijn formeel de leidinggevenden in de kantine. Het bestuur heeft ook een nieuw “Bestuursreglement alcohol in sportkantine Tennisvereniging Schaarsbergen 2008” vastgesteld.

Samengevat houdt dit Bestuursreglement onder meer het volgende in:

  • Regels die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen. Dronkenschap moet worden voorkomen, vooral van degenen die nog met de auto naar huis rijden!
  • De kantine mag open zijn van 10.00 uur ‘s ochtends tot 00.00 uur ’s nachts.
  • Vanaf 11.00 uur mag alcohol worden geschonken.
  • In de kantine mag niet worden gerookt, wel op het terras.
  • Tevens zijn er zogenoemde paracommercie bepalingen in opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen. Dit wil zeggen: geen prive-feestjes in de kantine.
  • De Tennisvereniging Schaarsbergen is verplicht alle bardienstvrijwilligers de Instructie Verantwoord alcohol schenken te laten volgen. De inspectie van de Drank- en Horecawet ziet hier nauwlettend op toe. Het bestuur heeft nu bij de sportbond NOC NSF een zeer aantrekkelijke mogelijkheid gevonden om die cursus te kunnen aanbieden: namelijk gewoon thuis van achter je PC èn….gratis! In ruim een uur neem je de lesstof (met filmpjes) door, doe je de test en verkrijg je je certificaat! (Degenen die in het verleden de Instructie al hebben gevolgd, hoeven dat niet nogmaals te doen; ook voor hen is het evenwel goed om de kennis weer op te frissen.)